standard-title Bonus

Bonus

  • Vieme, že keď je potrebné špeciálne vyšetrenie alebo operačný výkon, nie každý sa vie rýchlo zorientovať a v strese zariadiť všetko potrebné. Našim klientom zabezpečíme
    • kompletný servis v špecializovanom zdravotníckom zariadení, od konzultácie, objednania v najskoršom možnom termíne,
    • v prípade nutnosti operačného výkonu výber špecialistu, objednanie, predoperačné vyšetrenie, pooperačné sledovanie a následnú liečbu,
    • vystavíme návrh na kúpeľnú liečbu.
  • Snažíme sa ušetriť Váš čas, a tak Vám umožníme objednanie receptov pri opakovanom predpisovaní liekov bez nutnosti návštevy ambulancie cez internet. Objednajte si svoj recept