Naša gynekologická poradňa poskytuje celé spektrum služieb pre klientov spádu Nemocnica Svidník, NsP Bardejov, FNsP Prešov a Nemocnica Vranov nad Topľou a Stropkov:

 • preventívne prehliadky
 • diagnostika a liečba gynekologických zápalov
 • diagnostika a liečba príčin porúch menštruačného cyklu
 • diagnostika, konzultácia a liečba nezhubných a zhubných lézií
 • diagnostika a liečba klimakterických ťažkostí
 • diagnostika porúch panvového dna
 • ordinácia všetkých druhov antikoncepcie a následné sledovanie
 • príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou
 • vyšetrenie prsníkov, zabezpečenie USG a mammografického vyšetrenia
 • príprava pacientky na operáciu a pooperačné sledovanie
 • manažment kúpeľnej liečby