Postup pre včasné vyhľadávanie závažných stavov nazývame “screening”. Pri každom vyšetrení, a špeciálne pri preventívnej prehliadke, bezplatne sledujeme dôležité znaky, ktoré by mohli preukázať výskyt závažných ochorení:

  • rakoviny čapíka maternice: odoberáme onkocytoster 1x ročne pri preventívnej prehliadke, na vyžiadanie aj Liquid base cytology /detailnejšie a rozšírené vyšetrenie/
  • rakoviny tela maternice: vykonávame ultrazvukové vyšetrenie vaginálnu sondou 1x ročne pri preventívnej prehliadke
  • rakoviny vaječníkov: vykonávame ultrazvukové vyšetrenie vaginálnu sondou 1x ročne pri preventívnej prehliadke
  • rakoviny prsníkov:
    • ultrazvukové vyšetrenie na špecializovanom pracovisku 1x za 2 roky od 21. roku veku
    • mamografické vyšetrenie 1x za 2 roky od 40. roku veku