Screening v pôrodníctve predstavuje včasné vyhľadávanie možných problémov matky a plodu. Ultrazvukový screening:

  • 11-14 týždeň gravidity zameraný na včasný záchyt vrodených chýb plodu
  • 18-21 týždeň gravidity zameraný na záchyt vrodených chýb plodu
  • 29-31 týždeň gravidity zameraný na záchyt poruchy placenty a porúch rastu plodu
  • 35-40 týždeň gravidity zameraný na sledovanie funkcie placenty, rastu plodu a prietokových parametrov pupočníkovej artérie

Biochemický screening/z krvi matky/:

  • 11-14 týždeň gravidity spolu s ultrazvukovým vyšetrením zameraný na včasný záchyt genetických vrodených chýb plodu
  • 16-19 týždeň gravidity zameraný na záchyt genetických vrodených chýb plodu