• Ultrazvukové vyšetrenie
  • USG vyšetrenie pri preventívnej prehliadke
  • USG vyšetrenie orgánov malej panvy
  • USG diagnostika pri úniku moču
  • USG sledovanie a diagnostika fyziologickej a patologickej tehotnosti