• diagnostika a liečba zápalov močových ciest
  • základná diagnostika príčin úniku moču
  • zabezpečenie špecializovanej diagnostiky a liečby
  • riadenie liečby úniku moču
  • pooperačné sledovanie a poradenstvo
  • predpis antiinkontinentných pomôcok
  • USG vyšetrenie orgánov malej panvy
  • USG diagnostika pri úniku moču